Μητρώο Εποχιακών Συνεργατών Print
There are no translations available.

ΠΕΖΑ 27/01/2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Εποχιακών Συνεργατών

του έργου LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE CLIMA

 

Η ΕΑΣ Πεζών ως συνδικαιούχος εταίρος, υλοποιεί το έργο «oLIVE CLIMA», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+. Το έργο προβλέπει την πραγματοποίηση εξειδικευμένων εργασιών σε επιλεγμένα αγροτεμάχια της Ένωσης.

Οι ανάγκες του έργου για το 2ο έτος υλοποίησης, όπως προκύπτουν από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η ΕΑΣ Πεζών, απαιτούν την εύρεση δυνητικών εποχιακών συνεργατών που θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση εργασιών που πρόκειται να υλοποιήσει η Ένωση σε επιλεγμένα αγροτεμάχιά της.

Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται Μητρώο Συνεργατών, για τις εργασίες που περιγράφονται στη συνέχεια. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διαρκής διαθεσιμότητα ενός ικανού εύρους συνεργατών με εμπειρία και δεξιότητες, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα για την υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου και ειδικότερα:

Οι εργασίες αφορούν στα εξής: κλάδεμα (Δράση Β2.2), θρυμματισμός κλάδιων (Δράση Β1.1), διασπορά κατσίγαρου (Δράση Β1.2), διασπορά κομπόστ (Δράση Β1.3) και σπορά σπορομίγματος (Δράση Β2.1).

Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Την επαγγελματική τους εμπειρία, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με τις ως άνω εργασίες.

β. Την παρακολούθηση καταρτίσεων στα θέματα που σχετίζονται με τις εργασίες του έργου.

Ο υπεύθυνος γεωπόνος, εισηγείται στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της ΕΑΣ Πεζών για την εγγραφή μέλους στο Μητρώο ή για την απόρριψη αίτησης που δεν καλύπτει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εγγραφής.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΕΑΣ Πεζών, αποφαίνεται με σχετική του απόφαση, σχετικά με την εγγραφή των αιτούντων στο Μητρώο ή την απόρριψη αίτησης.

Καλούνται, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα Κριτήρια (α) & (β) ανωτέρω, να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους, για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών.

Για πληροφορίες-Εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πιστοποίησης της ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ (έναντι βενζινάδικου) στις κ. Γ.Γιακουμάκη και κ. Χ. Μανωλαράκη από τις 28/01/2014 έως και τις 03/02/2014

 

Με τιμή

Ανέστης Βασιλειάδης