ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ Print
There are no translations available.

21-24/07/2015

 
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ
 

Οι ENVIROPLAN Α.Ε., ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΕ, Ένωση Πεζών Κρήτης, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσουν το Έργο "Παραγωγή Οργανικών Λιπασμάτων & Βιοκαυσίμων από τα Απόβλητα Ελαιοτριβείων - Fertenergy", την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 18:00 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, Κορωναίου 9 (Αίθουσα Καστελάκη).

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση περιβαλλοντικά και οικονομικά μιας διαδικασίας που θα επιτρέπει την ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ μετατροπή των υπολειμμάτων και παραπροϊόντων που παράγονται από τα ελαιοτριβεία (καθώς και άλλων αγροτικών υπολειμμάτων) σε στερεά βιοκαύσιμα που μπορούν να αξιοποιηθούν στην παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, καθώς και σε οργανικά λιπάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη γεωργία. Κεντρικό καινοτόμο στοιχείο της διαδικασίας είναι η αξιοποίηση της πλέον διαθέσιμης πηγής ενέργειας στην Ελλάδα και γενικά στη Μεσογειακή λεκάνη αυτή του ήλιου, και της από αυτή πηγάζουσας τεχνολογίας της ηλιακής ξήρανσης.

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα του έργου στο facebook Fertenergy Pabet”, καθώς και στις ιστοσελίδες των εταιρειών http://www.anelixisc.gr,  http://www.enviroplan.gr και http://www.pezaunion.gr