Συνεχίζουμε την υποβολή αιτήσεων ενεργοποίησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2021

Η Ένωση Πεζών Κρήτης ως Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων ενημερώνει τους παραγωγούς, ότι η ενεργοποίηση δικαιωμάτων που ξεκίνησε την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και θα διαρκέσει έως και τo Σάββατο 15 Μαΐου 2021.

Λόγω του περιορισμένου χρόνου μέχρι την καταλυτική ημερομηνία, καλούνται οι παραγωγοί να προσέλθουν άμεσα στα γραφεία της Ένωσης Πεζών ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά, για να ενεργοποιήσουν έγκαιρα, έγκυρα, και χωρίς ποινές.

Για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις που θα υποβληθούν επιβάλλεται ποινή 1% για κάθε εργάσιμη μέρα επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων – άρθρο 13, Καν(ΕΕ)640/2014).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενεργοποιήσει ο παραγωγός που υποβάλει κάθε χρόνο Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης είναι να προσκομίσει:

 • τον Εξαψήφιο Κωδικό Εξουσιοδότησης για ΠΥΛΗ (από τον λογιστή τους μέσω TAXISNET)
 • Το πρόσφατο Ε9
 • Ταυτότητα
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (π.χ Βιολογικής Γεωργίας, Αναδασώσεις κλπ.)
 • Οι κτηνοτρόφοι απαιτείται να προσκομίσουν το ενημερωμένο μητρώο αιγοπροβάτων.

Οι παραγωγοί που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προσκομίσουν:

 • Τον Εξαψήφιο Κωδικό Εξουσιοδότησης για ΠΥΛΗ (από τον λογιστή μέσω TAXISNET)
 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας (ή άλλο φορολογικό έγγραφο)
 • Ταυτότητα (φωτοτυπία δύο όψεων)
 • Τραπεζικός λογαριασμός (φωτοτυπία)
 • Πρόσφατο Ε9 – Συμβολαιογραφικοί τίτλοι (φωτοτυπία)
 • Συμφωνητικά μίσθωσης αγροτεμαχίων και το Ε9 του ιδιοκτήτη
 • Βιβλιάριο ασφαλιστικών οργανισμών (ΟΓΑ ή ΙΚΑ κλπ.) ή το ΑΜΚΑ
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (π.χ Βιολογικής Γεωργίας, Αναδασώσεις κλπ.)
 • Θεωρημένο Μητρώο Αιγοπροβάτων (για τους κτηνοτρόφους)

Η Ένωση Πεζών ενημερώνει επίσης τους παραγωγούς ότι:

 • ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ Ο ΗΔΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΣΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

τηλ:  2810741945

fax:   2810741528

e-mail: agr@pezaunion.com